ads-rokycany.cz > Činnost > Koordinátor staveb

Koordinátor staveb

S novým stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. vznikla ve stavebnictví pozice koordinátora staveb. Koordinátor má být na všech stavbách, které jsou prováděny dodavatelsky (tedy neprováděny svépomocí) a působí na nich více něž jeden zhotovitel. Mylný je názor, že generální dodavatel znamená jeden zhotovitel.

Koordinátor má za povinnost zpracovávat všechny dokumenty ke stavbě dané zákonnými předpisy, koordinovat jednotlivé dodavatele, kontrolovat dodržování pravidel BOZP na staveništi a provádět další činnosti stanovené zákonem. Zejména důležité je podání oznámení o stavbě na místní IBP minimálně 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli.