ads-rokycany.cz > Typové projekty > Projekt neobsahuje

Projekt neobsahuje

Typový projekt rodinného domu je hlavní částí projektu pro stavební povolení (resp.ohlášení stavby).

Aby byl projekt kompletní pro stavební povolení musí být rodinný dům projekčně osazen na konkrétní stavební parcelu, napojen na inženýrské sítě, doplněn o Průkaz energetické náročnosti budovy a o provedené průzkumy. Tyto činnosti dodáváme v těchto cenách:

 

Projekt osazení RD na pozemek s napojením na dostupné inženýrské sítě13 000 Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy4 000 Kč
 Měření radonového indexu rizika3 500 Kč
 Drobné projekční úpravy projektu (komín, okna, příčky)3 000 Kč
 Hromosvod2 500 Kč
Hydrogeologie, návrh vsakovací jímky5 000 Kč
Domovní čistírna odpadních vod5 000 Kč
Studna5 000Kč
Vyřízení ohlášení stavby rodinného domu 8 000Kč
 Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení 12 000Kč

 Ostatní projektové práce budou oceněny dle konkrétních požadavků zákazníka.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

 

Loading...

Typové projekty