ads-rokycany.cz > Typové projekty > Projekt obsahuje

Projekt obsahuje

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. ohlášení stavby) se řídí vyhláškou 499/2006 Sb.

Průvodní zpráva
Souhrnná zpráva
 • Obecný popis architektonického a konstrukčního řešení objektu, základní rozměry 
 • výpočty pro jednotlivé profese
 • požárně bezpečnostní řešení.
Stavební část
 • technická zpráva
 • výkresy v měřítku 1:50
ZTI
 • technická zpráva, půdorysy a schémata rozvodů kanalizace a vodovodu
 • plyn(v případě, že je obsahem PD)
 • technická zpráva, půdorysy a schémata rozvodů
Vytápění
 • technická zpráva
 • půdorysy rozvodů ÚT (plynový kotel a radiátory) ,
 • výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností
 • návrh velikosti otopných těles, návrh kotle
Elektroinstalace
 • technická zpráva
 • půdorys rozvodů elektroinstalace, uzemnění

 

Cena projektové dokumentace zahrnuje 5 vyhotovení.