ads-rokycany.cz > Činnost > Projektování

Projektování

Nabízíme komplexní přístup k Vašemu investičnímu záměru. A to od poradenství a vstupních konzultací před zadáním zakázky, tvorby architektonických studií včetně vypracování 3D modelů až po dopracování projektů pro územní a stavební řízení případně následné realizační dokumentace. Součástí nabízených služeb je také obstarání stavebního povolení a následný výkon autorského resp. technického dozoru během stavby.

 

Pozemní stavby:

 • rodinné domy (typové i individuální projekty)
 • výrobní areály a provozní objekty
 • sportovní haly a sportovní areály
 • ubytovací objekty (hotely, penziony, domy s pečovatelskou službou...)
 • restaurace, kavárny, čajovny
 • bytové domy, obytné komplexy
 • dílny, autoservisy, autosalóny, hromadné garáže
 • garáže, přístřešky, pergoly 
 • osazení typových domů do terénu
 • zateplení a revitalizace panelových domů

Dopravní stavby:

 • návrhy nových komunikací
 • parkoviště, zastávky, obratiště, chodníky
 • úpravy stávajících komunikací a křižovatek
 • vjezdy na pozemky a sjezdy z komunikací
 • bezbariérová řešení kominikací a chodníků

 

Inženýrské stavby:

 • prodloužení hlavních řádů inženýrských sítí
 • zasíťování lokalit
 • přípojky inženýrských sítí

 

Ostatní nabízená činnost:

 • vypracování PENB (průkazu energetické náročnosti budov)
 • vypracování plánu BOZP
 • rozpočty a výkazy výměr
 • návrhy interiéru

 

 V případě, že jste Vaši požadovanou stavbu v seznamu nenašli, není to proto, že bychom ji nezvládli vyprojektovat, ale proto že není možné sem vše vypsat. Projektujeme v systému Allplan, jsme tedy schopni dodat širokou škálu grafických a digitálních výstupů z našich projektů. V případě zájmu Vám předáme projektovou dokumentaci nejen v papírové podobě, ale i na CD případně DVD, kde budou výkresy konvertovány pro otevření v libovolném systému CAD.