Rodinné domy

Projektová dokumentace rodinného domu od 25.000,-

Typové rodinné domy jsou navrženy z tradičních materiálů ve dvou variantních řešeních:

 Zděné – konstrukce rodinných domů je tvořena zdivem z dutinových keramických cihel. Obvodové i vnitřní svislé konstrukce tvoří jednovrstvé oboustranně omítnuté zdivo. Stropní konstrukce tvoří cihelné vložky a keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží. Obvodové konstrukce opatřené zateplovacím systémem.

Dřevostavby – konstrukce rodinných domů je vytvořena z lehkých rámů z dřevěných hranolů opláštěných deskovým materiálem. Rámy i opláštění se realizují přímo na stavbě. Toto konstrukční řešení je dlouhodobě používáno pro dřevostavby v zahraničí i u nás a díky své jednoduchosti a variabilitě představuje vhodné řešení nejen pro rodinné domy. Výhodou je zejména rychlost výstavby a vynikající tepelně izolační parametry.

V případě zájmu je možné projekty libovolně upravovat