ads-rokycany.cz > Činnost > Technické dozory staveb

Technické dozory staveb

Provádíme technické dozory staveb na všech typech budov a objektů. Náplní práce technického dozoru investora je kontrola a prověřování jednotlivých prací na stavbě investora z hlediska kvality a správnosti provedení, včetně odborných konzultací a případných úprav stavebních postupů. Nedílnou součástí je samozřejmě porovnání skutečně provedených prací s nabízeným rozpočtem.

Na všech typech staveb, které nejsou realizovány svépomocí, můžeme technický dozor doporučit. Ušetříte si tím nemalé množství starostí, ale především peněz za vícepráce či případné opravy.