ads-rokycany.cz > Činnost > Vypracování PENB

Vypracování PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB) je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Typ nemovitosti (ceny uvedeny bez DPH)Digitální formaPapírová formaBez podkladů k objektu
Rodinný dům jednopodlažní3000,-3200,-6500,-
Rodinný dům dvoupodlažní3500,-3700,-7000,-
Bytový dům6000,-6500,-9500,-
Budova nad 2000 m211000,-11500,-16000,-

 

Musím mít zprácován PENB ?

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními. V nejbližším období, tzn. pro rok 2012 a 2013 se povinnost mít zpracovaný PENB vztahuje zejména na:

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek

·         při výstavbě nových budov

·         při větších změnách dokončených budov

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek (platí od 1.1. 2013)

·         při prodeji budovy

·         při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)

·         při pronájmu budovy

Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

 

Podklady potřebné pro zpracování PENB:

Identifikační údaje budovy

·         adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)

·         účel, pro který je budova využívána

·         parcelní číslo

·         identifikační údaje vlastníka/stavebníka

·         identifikační údaje provozovatele/popř. budoucího provozovatele

Technické údaje budovy

·         plán situace stavby

·         technická zpráva

·         půdorysy jednotlivých podlaží

·         řezy

·         pohledy

·         způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)

·         popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů

·         popis solárních kolektorů (typ, počet, orientace ke světovým stranám)

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).